Makine Mühendisliği Bölümü, lisans ve yükseklisans öğrencilerine  2009 Güz döneminde kapılarını açarak, onları  yenilikçi bir müfredat, yeni öğretim üyeleri ve yeni laboratuvar  imkanlarıyla karşıladı.

Klasik mühendislik dallarından biri olan Makine Mühendisliği, modern dünyanın zorluklarını üstlenmek adına son yıllarda önemli bir değişime uğradı. Yeni müfredatımız, geleceğin Makine Mühendislerinin karşılaşacağı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde hazırlandı. Endüstride temel ve devamlı yükselen bir rol oynayan Makine Mühendisliği; uzay, otomotiv, savunma, tıp ve gıda üretimi gibi yüksek ve yenilikçi teknolojiler ile bağlantılıdır.

Makine Mühendisliği eğitimi temel bilgileri ve uygulamalarını kapsar; mühendislerin problem çözebilmelerinde gereken süreçler ile bilim insanının yaklaşımı arasında bağ kurar.

Makine Mühendisliği eğitimi; Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Katı Mekaniği, Dinamik, Tasarım ve Üretime ağırlık vermektedir. Makine Mühendisliği derslerini, içten yanmalı motorlar, ısı değiştireçler, otomotiv gövde yapısı ve takım tezgahları gibi yaygın olarak kullanılan uygulamaları kapsar.

Doğadan esinlenilmiş sistem ve robotik tasarımlar, mikro ve nano ölçekte imalat, beyin kontrollü protezler, biyolojik sistem modellemesi, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji uygulamaları gibi biyoloji bilimleri ve nano-teknoloji tabanlı uygulamalar yakın zamanda bu konulara ilave olmuştur.

Sunduğumuz müfredat, geleceğin Makine Mühendislerini makine Mühendisliğinin temel ilkelerini ve bunların üzerine geleceğin modern mühendislerinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve donanımı kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu konular arasında moleküler biyoloji, katı-hal kimyası, sistem mühendisliği, olasılık ve istatistik, iletişim psikolojisi yer almaktadır. Ayrıca, temel Makine Mühendisliği dersinde gerçek mühendislik problemlerinin nasıl geliştiğini yansıtarak  bütünleşik bir biçimde öğretilmektedir.

Müfredatımız üretim ve tasarımı birlikte ele alarak, temel kavramları mühendisliğin asıl amacı olan endüstri ve toplumun yüzleştiği problemlere çözüm olacak ürünler ve süreçlerin tasarımı ile ilişkilendirecek şekilde oluşturulmuştur.

Klasik ve yeni alanlarda hem temel kavramlar hem de uygulamalara yönelik yaptığımız vurgular, öğrencilerimizin bilgi ve becerisini hem bir çok endüstri alanlarında hem de gelişmekte olan yeni teknolojiler üzerinde uygulamaları için güçlü kılmaktadır.

Biz mühendisliği temel bilimler ile toplumun ve bireylerin refahı arasında köprü görevi gören bir meslek olarak düşünmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında, eğitimli mühendis temel bilgileri nasıl kullanacağını anlar ve bilir. Ama donanımlı bir mühendis aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlarada hassastır ve hatta topluma tercüman olup, toplumun sorunlarını çözer.

Bölümümüz her geçen sene bünyesine yeni öğretim görevlileri katmakta, yükseklisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrenci kadromuz genişlemektedir. Araştırma girişimlerimiz odaklı ve  Bilkent Üniversitesi’nin gücünü tamamlayıcı niteliktedir.  Seçilen araştırma konularının arasında olan, Mikrosistem Mühendisliği,  kampüsümüzde yer alan Nano-Teknoloji ve Moleküler Biyoloji araştırma merkezlerinden yararlanabilmektedir. Bölümümüze ait laboratuarlar ise aktif olarak kullanılmaktadır.

Öğrenci adaylarımızın, ailelerinin ve bölümümüze ilgi duyan tüm ziyaretçilerimizin bölüm hakkında detaylı bilgi için ziyaretlerini beklemekteyiz.

Prof. Dr. İlker Temizer

Bölüm Başkanı