Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 2010 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen Mikro Sistem Tasarım ve Üretim Merkezi Ağustos 2010’dan itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimizin başlıca faaliyetleri ülkemizin stratejik çıkarları ile paralel olarak dünya standartlarında mikro-üretim yapılabilecek bir altyapının oluşturulması, mikro-üretim uygulama alanlarının genişletilmesi için stratejiler geliştirerek, üniversite, medikal merkez ve sanayi işletmeleri ile ortak projeler yürütülmesi, mikro-üretim konularında yüksek kalitede eğitim almış araştırmacı, mühendis ve teknisyenler yetiştirilmesinin sağlanması ve gelecekte kurulacak mikro-üretim şirketlerine danışmanlık ve teknik destek verilmesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca merkezimiz desteği ile sürdürülen faaliyetler aracılığı ile sanayici, eğitici ve öğrenci grupları arasında mikro-mühendislik ve mikro-üretim alanında bilgilendirme ve koordinasyon çalışmaları amaçlanmıştır.

Yeni kurulan mikro-üretim ve tasarım merkezimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Sekreterliği ile temasa geçiniz.