SİZE EFFECTS VİA GENERALİZED İNTERFACES WİTH APPLİCATİON TO NON-LİNEAR THERMOMECHANİCS AT FİNİTE STRAİNS

Devam Eden Proje

3501 (TÜBİTAK) Kariyer Gelişim Programı

PROJE SÜRESİ

Başlangıç tarihi: 1.9.2019

Beklenen tamamlanma tarihi: 31.8.2022

ÖZET

Nanoteknolojinin artan ilerlemesiyle, nano yapıların malzeme özellikleri aktif olarak araştırılmaktadır. Özellikle mekanik ve ısıl özellikler üzerindeki boyut etkileri büyük ilgi görmüştür. Mühendislik açısından bakıldığında, sadece malzeme davranışını açıklamak değil, aynı zamanda gelecekteki ihtiyaçlara göre ayarlanabilir özelliklere sahip metamalzemelerin icat edilmesi de zorunludur. Karmaşık metamalzemeleri ve nanomalzemeleri tasarlamanın ve üretmenin anahtarı, davranışlarını anlamak ve genel malzeme tepkisini yüksek oranda tahmin edebilen bir hesaplama çerçevesine sahip olmaktır. Özellikle, boyut bağımlılığı ve heterojenlik, her ikisi de hesaplama mekaniği perspektifinden daha fazla geliştirme gerektiren, karmaşık malzeme davranışına ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu projenin temel amacı, teorik temellerin yanı sıra sayısal uygulamaların da ele alındığı, sonlu suşlarda doğrusal olmayan termomekanik davranışa uygulama ile genelleştirilmiş arayüzler aracılığıyla boyut etkilerini yakalamak için yeni, güvenilir ve verimli bir hesaplama çerçevesi geliştirmektir. Projenin temel zorluklarından biri ve temel özelliklerinden biri, sonlu deformasyonlarda her konuyu doğrusal olmayan bir çerçevede tam olarak çözmektir.

Size effects via generalized interfaces with application to non-linear thermomechanics at finite strains