GENETİK TEŞHİS VE UYUMLU HBV TEŞHİS KİTLERİ İÇİN TAŞINABİLİR BİR ÇİP ÜZERİNE SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

Tamamlanmış Proje

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi: Kasım 2016

Bitiş Tarihi: Mayıs 2019

ÖZET

Gerçek Zamanlı Ploymerase Chain Reaction (RT-PCR), DNA ve mRNA'dan elde edilen cDNA örneklerinin amplifikasyonunu ve ürünlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini gerektiren bir teknolojidir. RT-PCR, genetik hastalıkların teşhisi, patojen tespiti, onkolojik çalışmalar, genetiği değiştirilmiş organizmaların tespiti, doğum öncesi tanı gibi birçok uygulama alanına sahiptir. Bu projenin amacı, tanılama, tedavi, tespit ve izleme için bir yonga üstü laboratuvar (LOC) tabanlı, taşınabilir, entegre bir mikroakışkan bazlı cihaz geliştirmektir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2008 yılına kadar dünya genelinde 2 milyar insan HBV bulaştı ve 350 milyon insan kronik enfeksiyon geçirdi. Ayrıca, her yıl yaklaşık 600.000 kişinin Hepatit-B virüsünün (HBV) akut veya kronik sonuçları nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir. HBV enfeksiyonunun erken teşhisi ölüm oranını% 25 azaltır. HBV ile enfekte olmuş bir hastanın moleküler teşhis sonuçlarının güvenilir olması gerekir. RT-PCR, HBV enfeksiyonunun tanısı için güvenilir bir yöntemdir ve kliniklerde altın standart bir yöntem olarak kullanılır. Önerilen cihaz, teşhis amacıyla kandaki HBV DNA'nın kopya sayısına karar verebilecektir. Cihazın donanımı çoklu kullanım için olmasına rağmen, biyolojik analizin yapıldığı mikroakışkan çip tek kullanımlık olacaktır. Tek kullanımlık çip, enfeksiyon riskini azaltır.

Genetik Teşhis ve Uyumlu HBV Teşhis Kitleri için Taşınabilir Bir Çip Üzerine Sistem Geliştirilmesi