GÖKBERK KABACAOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi

Gökberk Kabacaoğlu

ÖZ GEÇMİŞ

BilMech'e Ocak 2022'de yardımcı doçent olarak katıldı. 2019'dan 2021'e kadar New York'taki Simons Vakfı'nın dahili bir araştırma bölümü olan Flatiron Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacısı olarak çalıştı. Orada sırasıyla Mike Shelley ve Leslie Greengard tarafından yönetilen Hesaplamalı Biyoloji ve Hesaplamalı Matematik Merkezlerinin bir üyesiydi. Lisans derecesini Makine Mühendisliği alanında Bilkent Üniversitesi'nden (2014), Doktora derecesini ise Makine Mühendisliği alanında University of Texas at Austin'den (2019) George Biros'un danışmanlığında aldı.

EĞİTİM

Ph.D., Mechanical Engineering, University of Texas at Austin (2019)
B.S., Mechanical Engineering, Bilkent University (2014)

ARAŞTIRMA

Araştırmamın temel alanları şunlardır:

• computational biological fluid dynamics (e.g., viscous flows of deformable particles),

• mathematical modeling,

• fast numerical methods for fluid-structure interactions,

• optimization,

• scientific machine learning.

Gerçek dünyadaki karmaşık fenomenler, tipik olarak, geniş bir uzamsal ve zamansal ölçekler aralığında etkileşimli fiziksel süreçler, belirsiz parametreler, dinamik sınırlar ve yakın bağlantı ile karakterize edilir. Bu tür fenomenlerin tahmine dayalı hesaplama modelleri bu özellikleri devralır ve çok ölçekli ve çok fizikli olmalı, tahminlerindeki belirsizlikleri ölçmeli ve veri sentezi için bir çerçeve sağlamalıdır. Birincil araştırma amacım, biyolojideki çok ölçekli karmaşık sistemlerin davranışını anlamak ve tahmin etmektir. Bu amaç, mühendislik, biyoloji, bilgisayar bilimi ve uygulamalı matematiğin kesiştiği noktada yer alan hesaplamalı biyofizikte disiplinler arası bir araştırma programı oluşturur. Özellikle, problemlerin büyük ölçeğinin üstesinden gelmek ve verileri in silico deneylerine sorunsuz bir şekilde entegre etmek için sayısal yöntemler ve hesaplama araçları geliştiriyorum.

Google scholar