A. Alperen Günay, BilMech'e yardımcı doçent olarak katıldı!

A. Alperen Günay, Şubat ayında BilMech'e yardımcı doçent olarak katıldı! Günay lisans derecesini, 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) makine mühendisliği bölümünden aldı. Yüksek lisans ve Doktorasını, 2016 ve 2019'da Urbana – Champaign'deki (UIUC) Illinois Üniversitesi'nden makine mühendisliği bölümünden aldı. Lisansüstü çalışmaları termal yönetim, enerji dönüşümü, arayüzey bilimi ve yenilenebilir enerjiye odaklandı. 2019-2021 yılları arasında Tokyo Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı ve burada ışınımlı soğutma, silikon bazlı termoelektrikler, nano ölçekli enerji aktarımı ve metal-organik çerçeve (MOF) kaplamaların sorpsiyon dinamikleri üzerinde çalıştı. Dr. Günay, BilMech'e katılmadan önce ODTÜ'de makine mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Araştırma çalışmaları, termal uygulamalar için kendi kendine ayakta duran ekolojik cihazlar tasarlamaya odaklanmıştır ve nanomalzemeler, enerji dönüştürme malzemeleri ve faz değişimi yoluyla termal yönetim üzerine temel ve uygulamalı araştırmaların bir kombinasyonunu içerir.